Jdi na obsah Jdi na menu
 


kaplicka.jpg

 

 

Lačnovská Mariánská kaple 

 


I  Moravský Lačnov míval svou kapli. Ale už  více než 30 roků nestojí.  Stávala na mírném návrší  zhruba ve středu obce poblíž školy.  Kaple byla postavena v roce 1749  z darů a sbírek místních občanů. Zasvěcena byla Sv. Duchu a v tento svátek ( druhá polovina května až počátek června), byla  v Lačnově slavena místní pouť. Ta se nakonec  může slavit  i nyní.  Stavba byla provedena v barokním slohu o půdorysu asi 10x6m, s věží  s cibulovitou bání.    V roce 1779  byly na náklady  paní Viktorie Langové, manželky lačnovského rychtáře Antona Langa,  namalovány obrazy křížové cesty, kterými byla kaple vyzdobena.  Během 19. století se kaple několikrát opravovala a třeba v roce 1824  byla ke kapli přistavěna malá sakristie. Tuto přístavbu platil Georg Schindler z domu č. 55.  Roku 1840 získal správce Bartholomeus Schindler obrazy křížové cesty, a to zakázkou od malíře Johanna Dittmanna ze Svitav. Obrazy rámů vytvořil místní truhlář Ignatz Blodig.

Zajímavý je osud zvonů,  které v kapli  zvonily při  všech významných událostech. V roce  1884  musel být zvon v Moravské Třebové nově odlit, protože původní zvon při opravě spadl a prasknul. Váha zvonu byla 64 kg.  18. listopadu roku 1917  byl tento zvon, přes protesty občanů,   zrekvírován pro válečné účely. Jako odškodné dostala obec 255  rakouských korun. Ale již v roce 1920 byl ze sbírek pořízen zvon nový, který byl   slavnostně vysvěcen 16. května 1920.  Nový zvon stál  3350 Kčs a nesl jméno "Maria". V  návaznosti  na  slavnostní svěcení zvonu byla kaple opravena a do báně věže byly uloženy  pamětní dokumenty.  Bohužel, obsah těchto listin nebyl nikde zaznamenán. 

Svému účelu kaple sloužila do konce 40. let dvacátého století. V dalších letech se v kapli sloužily mše jen  při výročí   zasvěcení  kaple a hlavních církevních svátcích a po roce 1960  se už kaple nevyužívala vůbec.  Naposledy  dala kaple o sobě vědět v srpnových dnech v roce 1968.  Tehdy se na protest proti okupaci  Československa vojsky Varšavské smlouvy  rozezněly zvony v celé republice. K hlasu  zvonů se přidal i zvon lačnovské kaple. Zvonila paní Procházková, která bydlela vedle školy.  To už byla z kaple v podstatě ruina,  bez oken, s děravou střechou.   V roce 1971 byla kaple odsvěcena a na příkaz okresních  orgánů  zbourána.  Na místě zůstal stát jako němý svědek jen dřevěný kříž.  

Údaje byly čerpány z kroniky Moravského Lačnova  od  bývalých, německy mluvících  občanů, kteří žili v Moravském Lačnově do roku 1946,  (Marianne Heinz, Göpingen ).
                                                                                         

kaple.jpg

 

 zdroj:www.voncal.webpark.cz