Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní listina

 

Já, Josef všemi Bureš zvaný, dvůch roků v osadě Lačnovské osedlý, vidění měl jsem toto:  

Jindřich I., z rodu Pavlišů z Kuklíku, sezením na tvrzi Lačnovské, číslem 58 v knihách gruntovních označené, takto ku mně pravil: Rezavý Pohlaví, kohút hejna mého a Babrak Karmal kačer to daremný, na statcích mých toliko drůbeží nicotnou jest.  

Potomkům mým řádných ptákuov je třeba !!! 

A proto pravím: 

Potomci moji !!!  

V čase před Svatým Martinem, roku tohoto Léta Páně 2007 po Kristu, s oudy klanuov svých na Hoře Matky Boží pod klášterem redemptoristickým v místě Dolní Hedeč zvané o Dušičkách sejděte se a k radosti své i předkuov svých z hůs martinských dušu vypusťte, v trůbě upečte a se zelím a knedlem rozličným vespolek pojezte. Krmi tuto truňkem nepančovaným zvesela zapíjejte.  

Toto 

SVATOMARTINSKÉ HUSOBRANÍ  

2007  

do svých srdcí příjměte a ze společného setkání klanuov z tvrze Lačnovské zešlých se těšte !!!  

A proto pravím:  

Na kolena oudové klanů mých !!!  

A to kolena uzená, vepřová, klanem Jindřicha II.., též Pavliše zvaného, dne druhého měsíce listopadu L.P. 2007 v podvečerních hodinách ku hodování předložená, jímž třídenní setkání započne, pozvání příjměte.  

 

Setkání toto není jest věcí povinnosti k okolí svému, než věcí čestnou,k zalíbení předků svých, nemalé radosti své ze spatření soukmenovcuov svých a překonání doby plísnivé obecně podzim zvané.  

Ty, jenž na útrapy cestování úmorného do místa setkání našeho nehledíš a svou osobou co platný oud na setkávání podíleti se chceš čti dále:  

Co v pátek činiti se bude:

  Svatomartinské husobraní 2007 započne dnem 2-ho listopadu v hodinách odpoledních postupně tak, jak oudové klanůov na místo setkání dovandrují a k hodování postupně se zapojí. Večerní krmí bude uzené koleno, klanem Pavlišů U Stadionu nad Switavou osedlých, pro všechny oudy zajištěné a pro svou lahodnost všemi chválené. Truňkem budiž mok pivní pro zapití a dále pro sezení večerní víno z vinic českých a moravských navrhuje se. Míru sobě přiměřenou na soumarech svých každý klan dovézti si musí,ať piva či vína dle přirozenosti své, ať již dámy přespanilé po žejdlíku, či panstvo velkohubé po čbernících.Drobnou krmi pro hodiny večerní a noční zajistí všechny klany dle poživačnosti své a přiměřeně počtu uodů svých. Ti, co mastnoty milujú, klobásky v krbu opékati si mohú..  

Co dále v sobotu:  

  Ranní krmi sobotní, ale i nedělní, každý ze svých zásob připraví si. Den sobotní za povětrnosti, jenž tělu i duchu příjemna bude, budiž ve znamení vandrování pokorného ke klášteru hedečskému či toulkám po Hoře Matky Boží či návštěvy knajpy či hostince zájezdního, kde tělo harcováním zmožené, krmí polední a truňkem občerstveno bude. Kol hodiny páté již zpět byvše za stůl společně usedneme a húserov pečených pojíme. Poté chlubenie klanov nastane. Klany jednotlivé disk kompaktní chlubivý do setkání připraví si, by ostatním ukázali, jak klan jejich rok tento prožil a místa jaká navštívil.K účelu tomuto stroj kompjútrový dovežen jest bude a tímto dílem Božím, okem světelným, na stěnu vše promítnuto. Stroje tyto i húseři pečení klanem Burešů zajištěni budú tak i víno červené, snad i svatovavřinecké k huserúm obzvláště vhodné. Toho v množství 6-8 žejdlíků (tj. 3-4 litrů nové české míry), toliko na zapití. Od klanu Pavlišov z Královského Hradce očekává se knedlů a zelí zajistit. Klan Pavlišov z Města Pražského oheň krbu zajišťovati bude jakož i služby šenkovní a pořádkové, by huby sprosté či klevetivé včas zaraženy byly, sprostoty nebylo a všichni pouze veselím, hudbou a slovem přátelským ku prospěchu obecnému přispívali. V případě sloty nepěkné v chalupě zvostaneme v míčovně ping-pong či šipky zahrajeme či her společných co klany pro celek připraví a společně se v zábavě večera dobéřeme. 

A co na neděli zbývá:

Bujarú noc dospíme, pojíme každý z vakůsvých zasobních, co pacholcia děvečky chalupu poklidíme, dle hodiny denní a možností svých program zvolíme, či se pouze rozloučíme a za rok na husobraní 2008 těšiti se budeme..  

Co výše nebylo:  

1.) Každý klan hudební nástroj jákéhokolvěk druhu doveze i hru společenskú připraví.

2.) Panny neprovdané a mladé hospodyně buchet , sladkostí či pochútek svatomartinských ku kávě z Nového světa dovezené uchystají, by schopnosti své předvedly.

3.) Lístky čajové z daleké Kitaje, mléko kravské,kvas pivní, víno i vody ochucené, každý dle potřeb svých sobě si doveze.

4.) O náklady na nocleh, krmi a pití společné dílem rovným co oud se rozdělíme. Ložírování jest 140 korun nové měny české pro osobu vzrostlou na noc jednu.

5.) Smutky, žaly, myšlénky i slova hovadné a laciné předem odhodíme by okolí své jsme nermoutili, naopak vtipem a veselím vaky své cestovní naplníme a sebou na Hedeč přivezeme.

6.) Spojením našim buď poselstvo, pošta holubí či mejlová a tato na adrese b.bures@centrum.czTato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , kam i podněty či dotazy posílejte. 

Poselstvo mládencuom i pannám neprovdaným:  

Družku či druha svého po libosti si vezměte, než počtem k sobě pouze jednoho, by za neřestníky označeni jste nebyli a hašteření či bitky krvavé mezi nápadníky i pannami milostnými takto nevznikly. 

Poselstvo pro oudy, jenž v daleké Kitáji či zemi Skotské pobývají:  

Svou neúčastí na husobraní pro harcování daleké čest svou neztrácíte. Dúfáme, že v některém dalším ročníku podrobnú zprávu o životě a cestování svém ostatním podáte, či pozdravnú zdravici zašlete. 

Poselstvo studentom, kantorom a jiným hordám hnidopyšným:

Poselstvo toto vytiskněte, červeným inkústom nabodeníčka a chyby opravte, by křečí žaludečních, či sténání úpěnlivého nad mordem jazyka rodného po přečtení poselstva tohoto ve Vás nebylo, leč myšlénky poselstva v sobě ponechejte a činy uveďte !!!

 

Punktum    

pecet.jpg